StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
HKH Prins Carl Philip högste beskyddare
Sök

HKH Prins Carl Philip högste beskyddare åt Hushållningssällskapens Förbund

 

HKH Prins Carl Philip, som är utbildad lantmästare, besökte i veckan Hushållningssällskapens Förbunds kansli i Gamla Stan. Under besöket fick prinsen möjlighet att ta del av Hushållningssällskapens historik, organisation och verksamhet. Värd för besöket var förbundets ordförande Sven Lindgren.

Prinsen kommer framöver att ta del av och medverka i Hushållningssällskapens verksamhet på lämpligt sätt i rollen som högste beskyddare åt Hushållningssällskapens Förbund.

- Vi är mycket stolta och glada över att HKH Prins Carl Philip visat sådant intresse för vår verksamhet och organisation. säger förbundets ordförande Sven Lindgren, tidigare landshövding i Kalmar län.

 

  

Förbundsdirektör Jesper Broberg, HKH Prins Carl Philip och förbundsordförande Sven Lindgren

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation

Hushållningssällskapens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det första Hushållningssällskapet bildades på Gotland 1791, de övriga Hushållningssällskapen bildades i början av 1800-talet.

 

Hushållningssällskapens ursprungliga uppgift var att stimulera till en ökad och rationell livsmedelsproduktion. Senare breddades syftet väsentligt och innefattade en rad uppdrag för samhällets allmänna utveckling. Hushållningssällskapen var den första landsbygdsorganisationen och startade bland annat de första lantbrukskooperativa föreningarna.
Ur denna historiska grund har Hushållningssällskapen utvecklats till en kunskapsorganisation som idag anlitas av lantbrukare, landsbygdsföretagare, universitet, myndigheter och organisationer.

 

Hushållningssällskapens förbund företräder landets 18 Hushållningssällskap

Det finns idag 18 Hushållningssällskap med drygt 37 500 medlemmar. De 18 Hushållningssällskapen är medlemmar i Hushållningssällskapens Förbund vars uppgift är att företräda Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå, inspirera till verksamhetsutveckling, förmedling och utbyte av kunskap samt samordna överenskomna verksamheter.

 

Pressmeddelande: HKH Prins Carl Philip Hushållningssällskapens Förbunds beskyddare (pdf) 

 

 

För mer information kontakta
Förbundsordförande Sven Lindgren 070 – 349 03 99
Förbundsdirektör Jesper Broberg 070 – 22 99 878

 

För pressbild, kontakta Ulrika Månsson, 08-545 278 00

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund