StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
PRESSMEDDELANDE Jesper Broberg tillträtt som ny förbundsdirektör
Sök

Jesper Broberg, ny förbundsdirektör för Hushållningssällskapens Förbund

 

- Jag vill arbeta för att göra Hushållningssällskapet ännu mer framgångsrikt. Vår uppgift är att bidra med kunskap för landets framtid. Hushållningssällskapet har en frodig ”kunskapsbukett” som spänner över forskning och fältförsök, naturbruksgymnasier, mat och hälsa, turism och fiske, skog och lantbruk. Vi har både bredden och kompetensen.

- Det är med en blandning av nyfikenhet och ödmjukhet, men också mycket vilja, energi och idéer som jag tar mig an mina nya arbetsuppgifter, säger Jesper som i måndags tillträdde sin nya befattning på kontoret i Stockholm. Under hösten kommer han att prioritera möten med kollegor och förtroendevalda runt om i landet, men också lägga tid på att bli insatt i olika strategiska frågor där Hushållningssällskapet spelar en viktig roll. Inte minst de många projekt som Hushållningssällskapets förbund håller i.

Jesper är 43 år och bor med familj i Nyköping och har alltid haft ett engagemang för landsbygden och dess näringar. Han är uppväxt på ett mindre lantbruk, utbildad agronom och har en bakgrund inom LRF Konsult där han började som ekonomirådgivare. De senaste 12 åren har han innehaft olika chefstjänster med såväl operativa arbetsuppgifter ute i landet, som mer utvecklings och strategiska tjänster vid huvudkontoret i Stockholm.
Jesper känner starkt för Hushållningssällskapets syfte att producera och leverera kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar, men tillägger att;

- Vi behöver bli bättre och vassare på att kommunicera allt bra vi gör i Hushållningssällskapet. Det finns så många bra exempel, duktiga medarbetare, framgångsrika projekt och värdefull kunskap som förtjänar att lyftas fram ännu mer.

Hushållningssällskapet är inne i en intressant och dynamisk utvecklingsprocess och det kommer att hända mycket spännande under hösten, avslutar Jesper Broberg.

För mer information, kontakta mig gärna;
Jesper Broberg, mobil: 0702 29 98 78

_______________________________________________________________________________________
Information om Hushållningssällskapen
Hushållningssällskapen är regionalt baserade, fristående kunskaps- och medlemsorganisationer. Idag finns det 18 Hushållningssällskap i Sverige, med tillsammans cirka 750 medarbetare. Hushållningssällskapet bedriver en bred utvecklings- och kunskapsinriktad verksamhet i hela landet.

Det första Hushållningssällskapet bildades 1791 på Gotland, de övriga Hushållningssällskapen kom till i början av 1800-talet. Ur denna historiska grund har Hushållningssällskapen utvecklats till att idag vara en modern kunskapsorganisation.
Vill du veta mer om Hushållningssällskapen i Sverige gå in på www.hushallningssallskapet.se  

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund