StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
Förbundets årsstämma 2012

Årsstämma 2012 hölls på Lilla Böslid, Halland, den 1 juni.

Förbundsstämman hölls i Lilla Böslid med Hushållningssällskapet Halland som värd.
Ett 80-tal deltagare kom till stämman. Vädret var inte med oss men många följde glatt med på en mycket uppskattad visning av "Intelligenta skyddszoner" och "Odling från dåtid till framtid". Dagen avslutades med en jubileumsmiddag för att fira Hushållningssällskapet Halland 200 år. 

Utdrag ur årstämmohandling*:

Årsstämmohandling Hushållningssällskapens Förbund 2012 (pdf) 

 

*Utdraget består av verksamhetsberättelser från Hushållningssällskap och vissa gemensamt ägda bolag inom Hushållningssällskap, Hushållningssällskapens Förbund, rapporter från ämnesgrupper, rapporter från nationella projekt, uppdrag och samverkan samt remissyttranden.

Film från 200-årsjubileum i Halland 

Klicka på pilen för att starta filmen. Volymen reglerar du genom att klicka på den lilla högtalaren. 

 

 

------------------------------------

Årstämma 2011 hölls på Kalmar slott den 20 maj.

2011 hölls förbundsstämman i Kalmar Slott den 20 maj med ett 60-tal deltagare varav ca 40 ombud. Vid stämman var förbundsstyrelsens prioriterade arbete med att vårda och förvalta varumärket Hushållningssällskapet en framträdande fråga.

 

 

Utdrag ur årstämmohandling*:

 

Hushållningssällskapens Förbunds årsstämma 2011 (pdf)

 

*Utdraget består av verksamhetsberättelser från Hushållningssällskap och vissa gemensamt ägda bolag inom Hushållningssällskap, Hushållningssällskapens Förbund, rapporter från ämnesgrupper, rapporter från nationella projekt, uppdrag och samverkan samt remissyttranden.

 

Besök på Öland


Efter stämman gjordes ett studiebesök på Vickleby gård/Alvlösa gård med odling av speciellt öländska grödor samt en guidning på fornborgen Eketorp, som avslutas med tidstypisk middag och speciell underhållning.

 

 

 

 

 

 

 


Logga in... Hushållningssällskapens Förbund