StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
Jesper Broberg ny förbundsdirektör
Sök

Jesper Broberg ny förbundsdirektör för Hushållningssällskapens Förbund

 

Styrelsen för Hushållningssällskapens Förbund har beslutat om att utse Jesper Broberg till ny förbundsdirektör, tillika VD för Hushållningssällskapens gemensamma servicebolag.


Hushållningssällskapens Förbunds uppgift är att företräda de 18 Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå, inspirera till affärsutveckling, kunskapsöverföring mellan de olika sällskapen samt vid behov samordna och stödja den regionala verksamheten.

 

Jesper Broberg är 43 år, agronom och bosatt i Nyköping. Han har tidigare arbetat som ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet i Stockholm-Uppsala. Under de senaste åren har han arbetat på LRF Konsult där han bland annat varit affärsutvecklingschef, affärschef och nu senast regionchef.
Han tillträder tjänsten som förbundsdirektör den 1:e september i samband med att nuvarande förbundsdirektör Åke Clason går i pension.

 

Frågor besvaras av Hushållningssällskapens förbundsordförande Sven Lindgren 070 - 349 03 99

Mer information om Hushållningssällskapen finns på www.hushallningssallskapet.se  

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund