StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
Ett praktverk om lantbruk, ny bok från KSLA
Sök

Ett praktverk om lantbruk, ny bok från KSLA


Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har givit ut en unik bok ”TOLV BÖCKER OM LANTBRUK” på mäktiga 680 sidor.

 

Boken är skriven av Lucius Junius Moderatus Columella som levde strax efter Kristi födelse, d.v.s. för 2 000 år sedan. Boken skrevs på latin och torde vara det verk från antiken som mest påverkat det europeiska jordbrukets utveckling och det ända in på 1800-talet! Nu presenteras den för första gången boken på svenska. Boken ”Tolv böcker om lantbruk” skildrar växtodling, husdjursskötsel och livsmedelshantering på ett praktiskt sätt. Columellas kunskaper tillämpas i många fall fortfarande. Inte minst är hans kunskaper om växter och deras användning imponerande.

Columella hade lärt sig lantbruk av sin farbror som var godsägare i södra Spanien, men kom senare att bruka en lantegendom i mellersta Italien. Eftersom det saknades användbara handböcker om lantbruk sammanställde han en sådan. Det blev tolv böcker – egentligen kapitel – med anspråk på fullständighet. Columella berättar levande, detaljerat och praktiskt initierat om hur ett lantbruk ska skötas, samtidigt som han ger en inblick i det sociala livet på landsbygden. Hans djupa och breda kunskaper gör boken läsvärd för alla som är intresserade av romarrikets historia.

För att underlätta förståelsen av Columellas text och för att sätta in den i sitt historiska sammanhang har boken också tolv artiklar som är specialskrivna av ämnesexperter. Texten har även försetts med ett sak- och personregister samt ett utförligt växtregister.

Boken kostar 225 kronor + porto om man anger att man är medlem och/eller arbetar i ett Hushållningssällskap (Ordinarie pris är 350 kr + porto).

Boken kan beställas från:

Kungliga Skogs. Och Lantbruksakademien

Enheten för areella näringarnas historia

Drottninggatan 95 B

Box 6806, 113 86 Stockholm

e-post: kslab@ksla.se , hemsida: www.kslab.ksla.se

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund